Malarskie pocztówki w RP i PRL

Pierwsza seria pocztówek Jerzego Bałuka 

  Pierwsza seria (rzadsza) okrętów RP pędzla Jerzego Bałuka.

  (fot. ze zbiorów Adama Daszewskiego)

 

 

Bałuk seria popularniejsza

 

 

  Druga seria (popularniejsza) okrętów RP pędzla Jerzego Bałuka.

   

 

Seria PLO Adam Werka  Seria armatorska Polskich Linii Oceanicznych pędzla Adama Werki.

Seria Polferries Werka Seria armatorska Polskiej Żeglugi Bałtyckiej pędzla Adama Werki.

Batory

 

Pocztówki z reprodukcjami obrazów Adama Werki przedstawiające m/s Batory, stylistycznie nawiązujące do serii armatorskiej PLO.

Niekiedy pierwsza od prawej zaliczana jest jako 21 pocztówka we wspomnianej serii.

 

Stare4
Seria czterech pocztówek wydanych w latach 50. ubiegłego wieku.
Na rewersach błędnie opisano nazwisko autora obrazów jako "A.Werke".

 Werka MMW Seria wydana przez Muzeum MW z okazji wystawy prac Adama Werki.

 Werka 2 Seria wydana przez Muzeum Marynarki Wojennej i Fundację im. Adama Werki

Okręty spod biało-czerwonej bandery
Seria pocztówek przedstawiających grafiki Eugeniusza Koczorowskiego.
Choć nie jest to seria przypominająca wcześniej wymienione to z całą pewnością  zasługuje na przedstawienie.